X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روی خاطرم به توست ای اهورا مزدا

که هر چه ستایش است از ان توست

با بازوانی گشاده و ذهنی فراخ و با تمامی قلبم . در روح ...تو را بزرگ میشمارم

به من بنگر

پروردگار عزیزم و رویم را شاد و تابناک گردان

دلم تو را خواهان است آن چنان که لهیب آتش اشتیاق اش هیچ گاه فرو نمیشیند .

تو ارزشندترین دارائی منی .

بزرگترین و والاترین

پر جذبه و عزیز تر از زندگی جسمانی ام و حیات روحانیم

شادی من در تو خلاصه میشود .پناهم توئی.

آرامش من از تو میگذرد . بگذار پیش از تو باشم و با تو و در تماشای تو

خاضعانه نماز برم

آئین زرتشت.اهنود . نخستین بخش گاتها.