X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آیا میتوان گفت آزادیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

آری  

نه.........  

۳۰ سال پیش........ 

پدران ما خط بطلان بر سرنوشت این سرزمین کشیدند......... 

هزاران بار بران تر از شمشیر مغولان....... 

هزاران بار تازنده تر از اسبان تازیان.......... 

پدرانمان......... 

بر تاریخمان تاختند........ 

و اینک...........چیزی بر جا نمانده جز تلی از ویرانی و فساد.......... 

بوی تعفن این حرکت ۳۰ ساله................ 

دنیایی را گرفته........