شناسنامه قاضی خداوردی
 
نام قاضی خداوردی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 29
درباره من من ؟ یکی مثل خودت . . .

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل بیکار بیعار میچرخه دیگه . . .  
سرگرمی ها کجایند شاهان و شاهزادگانی که برای بدست آوردن لذتهایی که در اقلیم بی مرز تنهایی مان می بریم شمشیر می کشیدند!  
علاقه مندی ها بغض هزارها درد مجال سخنم نمی دهد...